lekker leesbaar

Opmaat schreef eerder ook lekker leesbare teksten in klare taal voor ondernemers in de bouwnijverheid, de detailhandel, de industrie, de zakelijke dienstverlening en de zorg, zoals

Baaijens Constructie, Bras Elektrotechniek, BTB Riedas, CardGate, DialXS, Inno-Zorg, MaxHuis Nederland, MaxZorg, Krekel, Osseman RVS bewerking, Patrimonium, Printernational, Raab Karcher, Revabo, Ripstaal, RU Bouwadvies, Saint Gobain, Schakelzorg, Stijlbon, Stijlburo, Stivako, Van Berkum Klimaat en Duurzaam, Van den Broek Techniek, Van Kesteren Managementondersteuning, et cetera.